Prihodnost
vaših
zaposlenih

Zdrava prehrana na delovnem mestu

Prehrana zaposlenih
je pomembna.
Preberite zakaj!

Zaposleni, ki se redno zdravo prehranjujejo so manj bolniško odsotni in bolj produktivni, kar je ključnega pomena za vaš kader. Študije navajajo, da so posamezniki, ki se prehranjujejo zdravo v povprečju 27 % manj bolniško odsotnosti. Kaj to pomeni za vas?

Statistično se vsak vložen evro v programe zdravja na delovnem mestu povrne z dva do štirikratno rastjo, kar predstavlja od 250 do 480 % donosnost vašemu kapitalu v obdobju 3-5 let. Medtem, ko se bolniški stalež zmanjša za 11 do 68,2 %.

Vse kar vaše
podjetje potrebuje

Storitve pokrivajo področja zdrave prehrane. Racionalizirajte stroške s storitvami prehranskega coachinga, individualnega prehranskega coachinga, ureditve prostora ali celostne oskrbe vašega podjetja.

Pristop je ključnega
pomena

Prehranska znanost je pogosto težko razumljiva, napačna razlaga informacij pa lahko pripelje do zmede. Naše storitve temeljijo na enostavni razlagi znanstvenih informacij na način, da so za vas razumljive, oprijemljive ter takoj uporabne. Z uvodno analizo podjetja storitve popolnoma prilagodimo vam in vašemu podjetju.

Kdo skrbi za
zdravje na delu?

Ekipa magistrov, diplomantov in doktorskih študentov Biotehniške fakultete, ki želi zdrav način prehranjevanja približati podjetjem in njihovim zaposlenim.

Pričakujete lahko objektivne in nepristranske informacije s poudarkom na uporabnosti ter širok spekter znanj in izkušenj celotne ekipe.

Podjetja, ki nam zaupajo